ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2465


"ศูนย์ท้องฟ้าจำลองครูสมมูล โง่วลิพัฒน์" ของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561


ในโอกาสอันดี ปี 2563 นี้ โรงเรียนวัดนวลนรดิศจึงได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนสุภาคมศึกษา นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุภาคมศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบริการความรู้ทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ให้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กับหน่วยวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสุภาคมศึกษา


โดยในวันลงนามความร่วมมือ ยังให้ครูและนักเรียนโรงเรียนสุภาคมศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ของศูนย์ท้องฟ้าจำลองฯ อีกด้วย


โรงเรียนสุภาคมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับมิตรภาพทางวิชาการที่เราจะได้ร่วมกันสานต่อเพื่อส่งความรู้ให้กับนักเรียนและคนในชุมชนค่ะ


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่


FB: https://www.facebook.com/suphakomsuksa

โทร: 02-467-0559 (จ.-ศ 8.30 น. - 16.30 น.)