กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

Updated: May 24, 2021

  • อนุบาล และ ป. 1-3 รับหนังสือวันที่ 24-25 พฤษภาคม

  • ป. 4 - 6 รับหนังสือวันที่ 27-28 พฤษภาคม


สามารถมารับด้วยตนเองที่โรงเรียน โดย ขอให้ทุกท่านรักษาระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ติดต่อกับทางโรงเรียน

หรือ

ติดต่อครูประจำชั้นให้จัดส่งทางขนส่งเอกชนถึงที่อยู่ของท่านโดยสะดวก ตามประกาศด้านล่าง


ขอบคุณค่ะ