"Brain-Trigger Box กล่องมหัศจรรย์การเรียนรู้" หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี2564 โดย คุรุสภา

Updated: Oct 8, 2021

🥇 ร่วมกันส่งกำลังใจให้คุณครูในการเข้าแข่งขันระดับประเทศ 🥇


โรงเรียนสุภาคมศึกษาชนะ "รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค ได้อันดับที่ 10 จาก 532 โรงเรียน"

ในการประกวดรายการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2564" โดยคุรุสภา ได้เข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศต่อไป


การประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมฯครั้งนี้ เป็นการเข้าร่วม "ครั้งแรก" ของโรงเรียนของเรา และ ได้ส่งผลงานที่ร่วมกันพัฒนาโดยทีมสุภาคมศึกษา ภายใต้หลักสูตรใหม่สุภาคมศึกษาโมเดล


" รู้คิดสร้างสรรค์(Creative) รู้จักสร้างนวัตกรรม (Innovative) นำชีวิตสู่ความยั่งยืน (Sustainable) "


ที่จะเริ่มใช้ในปี 2564 เป็นต้นไป เป็น "ครั้งแรก" อีกด้วย


💖 ผลงานนวัตกรรมนี้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ทุกรายวิชา กับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 กระตุ้นให้ทั้งครูและนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ระหว่างใช้งานไปพร้อมๆกัน สร้างองค์ความรู้ให้ทั้งสองฝ่าย


💖 นวัตกรรมชิ้นนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า “ความเรียบง่าย” คือความมหัศจรรย์ การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือสื่อใดให้มาก แต่สิ่งของธรรมดาและพลังจากความคิด ที่เกิดจากการลงมือทำงานร่วมกัน สามารถทำให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม (คำนำจากเอกสารผลงาน Brain-Trigger Box กล่องมหัศจรรย์การเรียนรู้ ,โรงเรียนสุภาคมศึกษา, 2564)


💖 ทีมคุณครูกำลังส่งตัวแทนฝึกซ้อมกันอยู่ เป็นกำลังใจให้คุณครูกันนะคะ- - - - - - - - - - - - - -


รับสมัครนักเรียนทางออนไลน์(ONLINE)ชั้น อ.1 - ป.6 โดยผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ 🖍สมัครเรียนทางONLINE ที่ https://www.suphakomsuksa.com/สม-ครเร-ยน


-- - - - - - - - - - -


ติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ INBOX โรงเรียนสุภาคมศึกษา หรือ


☎️ 02-467-0559 (จ.-ศ. 8.30 - 16.30 น.)

📝 www.suphakomsuksa.com


ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนของเรา"สุภาคมศึกษา ชุมชมเพื่อความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม"