โรงเรียนสุภาคมศึกษา "ผ่านมาตรฐานกรมอนามัย + THAI STOP COVID"

“ โรงเรียนสุภาคมศึกษา" ได้รับใบประกาศรับรองผ่านมาตรฐาน จากกรมอนามัย ว่าเป็นสถานประกอบการ ประเภทสถานศึกษา ที่สะอาดปลอดภัย มีมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างน่าเชื่อถือค่ะ