เลื่อนเปิดเทอม ON-SITE! เป็น 1 มิถุนายน

โรงเรียนสุภาคมศึกษา ประกาศ "เลื่อนเปิดเทอม"

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564


ตามที่ประชุม ศธ. มีมติเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พฤษภาคม 2564 เป็น 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากโควิด-19 ยังมีแนวโน้มรุนแรง และผู้ปกครองมีความเป็นห่วงบุตรหลาน โดยโรงเรียนสุภาคมศึกษาจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน


โรงเรียนสุภาคมศึกษาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะ