ลดค่าเทอมปีการศึกษา 1/2564 จำนวน 50%

ประกาศโรงเรียนสุภาคมศึกษา

เรื่อง “ลดค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564 จำนวน 50%”


เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสุภาคมศึกษา

ด้วยเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตอย่างมีนัยยะสำคัญ โรงเรียนสุภาคมศึกษาทราบดีถึงสถานการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ และเรายังตระหนักดีถึงข้อเท็จจริงที่ว่า แต่ละครอบครัวในชุมชนของเราเผชิญปัญหาจากสถานการณ์แพร่ระบาดนี้แตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงโดยเท่าเทียมกัน โรงเรียนจึงเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาฯ ทั้งหมด 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.เรียนผ่านแอปพลิเคชั่น (On Demand) 2.เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต (Online) และ 3. เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) โดยจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่สับสนและยืดเยื้อนี้ เรายังคงต้องอยู่กับโรคระบาดและการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ไปอีกยาวนาน และปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อทุกคนและทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุภาคมศึกษา ทราบดีถึงสถานการณ์ที่ผู้ปกครองและโรงเรียนกำลังเผชิญอยู่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ต้องการ “สร้างพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้ เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้อย่างเท่าเทียม” คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้โรงเรียนเสนอมาตรการแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้ผู้ปกครองของเรา โดย โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าเทอม สำหรับเทอมที่ 1/2564 เพียง 50% ของจำนวนค่าเทอมที่โรงเรียนได้ประกาศไปแล้ว


ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ผู้ปกครองได้ให้กับโรงเรียนเสมอมา ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย- - - - - - - - - - - - - -

รับสมัครนักเรียนทางออนไลน์(ONLINE)ชั้น อ.1 - ป.6 ที่ https://www.suphakomsuksa.com/สม-ครเร-ยน

-- - - - - - - - - - -

ติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ INBOX โรงเรียนสุภาคมศึกษา หรือ


02-467-0559 (จ.-ศ. 8.30 - 16.30 น.)

www.suphakomsuksa.com


ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนของเรา


"สุภาคมศึกษา ชุมชมเพื่อความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม"