อันดับที่ 10 "รางวัลเหรียญทอง" ระดับภูมิภาค หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2564 คุรุสภา

Updated: Jun 6, 2021


โรงเรียนสุภาคมศึกษา


ได้ รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ในการประกวดผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ของคุรุสภา ประจำปี 2564


โรงเรียนของเราได้ลำดับที่ 10 จาก 532 โรงเรียน


ขอบคุณคุณครูทีมงานคุณภาพ ขอบใจนักเรียนที่น่ารัก กำลังใจในการทำงานคือรางวัลที่มาจากความทุ่มเท เสียสละ อดทน


เราจะไปต่อในระดับประเทศกันค่ะ
" ประกาศจากสำนักเลขาธิการคุรุสภา "


" ลำดับที่ 10 จาก 93 ในระดับเหรียญทอง และจาก 532 ผลงานในระดับภูมิภาค "

เราจะไปต่อกันในระดับประเทศ


เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะ