คณะครูและบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19หนึ่งในมาตรการคว้ามพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

หนึ่งในมาตรการความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียนสุภาคมศึกษา นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุภาคมศึกษา เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โรงเรียนสุภาคมศึกษาของเราได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขทุกขั้นตอน หนึ่งในมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ