ผ่านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2568 โดย(สมศ.)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565


โรงเรียนสุภาคมศึกษา ผ่านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2568 จาก สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำหรับ "การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยผ่านตั้งแต่ วันที่ 23 กรกรฎาคม 2564"รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น อ.1-ป.6 ตลอดปีการศึกษา"

 

อ่านข่าวสารและติดตามโรงเรียนได้ที่

FB: https://www.facebook.com/suphakomsuksa

โทร: 02-467-0559 (จ-ศ 8.30 - 16.30 น.)