การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2564
arrow&v

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้เราดูแลบุตรหลานของท่าน

กรุณาติดต่อธุรการโรงเรียนที่ 02-4670559 หรือ suphakomsuksa@gmail.com

เพื่อขอวิธีการชำระค่าเล่าเรียน

(การสมัครเรียนทางออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อย และส่งเอกสารครบถ้วน)

กรุณาติดต่อธุรการโรงเรียน

ที่ 02-4670559 หรือ suphakomsuksa@gmail.com

เพื่อขอวิธีการชำระค่าเล่าเรียน

(การสมัครเรียนทางออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อย และส่งเอกสารครบถ้วน)

หมายเหตุ: หลังชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ผู้ปกครองกรุณานำเอกสารต่อไปนี้ มามอบให้โรงเรียนเพื่อทำทะเบียนนักเรียน

ถึงจะถือได้ว่าการสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์ และนักเรียนจะได้รับเลขประจำตัวนักเรียนต่อไป

เอกสารที่ต้องส่งโรงเรียน

1. สำเนาบัตรประชาชน บิดา และ มารดา  (รวม 2 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และ นักเรียน (รวม 3 ฉบับ)

3. สำเนาสูติบัตรนักเรียน (1 ฉบับ)

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานทางการศึกษาจากโรงเรียนอื่น กรณีสมัครเข้าชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่

ปพ.1 , ปพ.6 , ปพ.7 , ปพ.8

*เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง

*ผู้ปกครองต้องทำให้แน่ใจว่าเอกสารมาถึงโรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกหล่น สามารถมาส่งเอกสารเองที่โรงเรียนได้ในเวลาทำการ 08.30 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือตามช่องทางอื่นๆ ตามที่ตกลงกับโรงเรียนสุภาคมศึกษา

Pink Parallel Lines

APPLY NOW

APPLY NOW

APPLY NOW

วิธีการ

สมัครเรียน

(ที่โรงเรียน)

รับนักเรียนอายุ 3 ขวบ ถึง 12 ปี

ผู้ปกครองต้องพานักเรียนมากรอกใบสมัคร

ที่ห้องธุรการโรงเรียนสุภาคมศึกษา   

ซอยเพชรเกษม19 (วัดนวลนรดิศ) 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร ได้แก่

1. สำเนาบัตรประชาชน บิดา และ มารดา

(รวม 2 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และ นักเรียน (รวม 3 ฉบับ)

3. สำเนาสูติบัตรนักเรียน (1 ฉบับ)

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานทางการศึกษาจากโรงเรียนอื่น กรณีสมัครเข้าชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่

ปพ.1 , ปพ.6 , ปพ.7 , ปพ.8

*เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง

*ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเท่านั้น

+

การเดินทาง

1. รถยนต์ส่วนบุคคล ​(โรงเรียนไม่มีที่จอดรถ)

  • รถใหญ่สามารถจอดได้บริเวณที่จอดรถเอกชนหน้าปากซอยเพชรเกษม19 ทั้งด้านซ้ายและขวา

  • รถจักรยานยนต์สามารถจอดริมรัวโรงเรียนได้ชั่วคราว

  • รถจักรยานสามารถเข็นมาจอดด้านในโรงเรียนได้

2. รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน (เฉลิมรัชมงคล) สถานีบางไผ่ ทางออก 1เดินตรงมาเพื่อเข้าซอยเพชรเกษม 19

3. รถโดยสารประจำทาง 101,147(ปอ.), 509 (ปอ.), 7 ,  7 (ปอ.) และ 9 (ปอ.)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

02-467-0559

FB: Suphakomsuksa

Email : Suphakomsuksa@gmail.com

LINE official account: (เร็วๆนี้]

คำถามที่พบบ่อย

นัดชมโรงเรียนและฟังแผนการสอน

เราแนะนำให้ผู้ปกครองติดต่อเพื่อนัดเข้าชมโรงเรียน 

โทร: 02 - 4670559 (จ.-ศ. 8.30น. - 16.30 น.)

อีเมล์: suphakomsuksa@gmail.com

FB: โรงเรียนสุภาคมศึกษา

Website: www.suphakomsuksa.com

สิ่งผู้ปกครองจะได้จากการนัดชม

1. เดินชมห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอน

2. พูดคุยกับฝ่ายวิชาการเรื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของเรา

3. พูดคุยกับฝ่ายธุรการเรื่องการเงินและตอบข้อซักถาม

4. ทำความเข้าใจกับวิธีการดำเนินงานของโรงเรียน  ฯลฯ

โรงเรียนสุภาคมศึกษายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเรา